adrese manastiri

Adrese mănăstiri


Vâlcea (Harta)

Frăsinei
     Hurezi

Govora

Bistriţa

Arnota

Cozia

Dintr-un Lemn

Stânişoara

Turnu

Iezer

Cornetu

Gruiul Lupului

Mamu

Boia

Sărăcineşti

Surpatele

Pahomie

Pătrunsa

Troianu

Bradu

Dobruşa

Jgheaburi

Ostrov

Lacul Frumos

 

 Pagina de intrare  

Mănăstirea Frăsinei

Hram: Adormirea Maicii Domnului, Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
Stareţ: Neonil Ştefan
Adresa:
com. Muiereasca, jud. Vâlcea, cod 247411, România
Telefon: -
Mănăstire de călugări

Este situată la aproxim. 25 km de Rm. Vâlcea, spre Sibiu.

Legământul Sf. Calinic:
«Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolea, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc, să mai treacă înainte sub nici un chip, partea femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate norocirile să vie asupra lor precum: sărăcia groaznică şi tot felul de pedepse şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine.»


Mănăstirea Hurezi

Hram: Sf.Împăraţi Constantin şi Elena
Stareţ: Marina Comăniciu
Adresa:
loc. Horezu, jud. Vâlcea, cod 30459, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 50 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Govora

Hram: Adormirea Maicii Domnului
Stareţ: Heruvima Covaci
Adresa:
sat Govora, com. Mihăieşti, jud. Vâlcea, cod
247379, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 16 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Bistriţa

Hram: Adormirea Maicii Domnului
Stareţ: Mihaela Tamaş
Adresa:
sat Bistriţa, com. Costeşti, jud. Vâlcea, cod
247116, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 46 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Arnota

Hram: Sf. Arh. Mihail şi Gavriil
Stareţ: Ambrozia Rucăreanu
Adresa:
sat Bistriţa, com. Costeşti, jud. Vâlcea, cod
247116, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 56 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Cozia

Hram: Sf. Treime
Stareţ: Vartolomeu Androni
Adresa:
loc. Călimăneşti, jud. Vâlcea, cod 245601, România
Telefon: -
Mănăstire de călugări

Este situată la 22 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Dintr-un Lemn

Hram: Naşterea Maicii Domnului
Stareţ: Emanuela Oprea
Adresa:
loc. Călimăneşti, jud. Vâlcea, cod 245601, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 22 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Stânişoara

Hram: Sf. Gheorghe
Stareţ: Laurentiu Popa
Adresa:
loc. Călimăneşti, jud. Vâlcea, cod 245601, România
Telefon: -
Mănăstire de călugări

Este situată la 26 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Turnu

Hram: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Stareţ: Ioanichie Trifa
Adresa:
loc. Călimăneşti, jud. Vâlcea, cod 245601, România
Telefon: -
Mănăstire de călugări

Este situată la 25 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Iezer

Hram: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Stareţ: Maria Popa
Adresa:
loc. Băile Olăneşti, jud. Vâlcea, cod 245301, România
Telefon: -
Mănăstire de maici

Este situată la 24 km de Rm. Vâlcea.


Mănăstirea Cornetu

Hram: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul
Stareţ:
Adresa:
loc. Călineşti, com. Brezoi, jud. Vâlcea, cod 245501, România
Telefon: -
Fostă mănăstire de
călugări

Este situată la 50 km de Rm. Vâlcea


Mănăstirea Gruiul Lupului

Hram: Sfinţii Trei Ierarhi şi Sf. Gherasim cel Nou
Stareţ: Macarie Roman
Adresa:
sat
. Gruiul Lupului, com. Racoviţa, jud. Vâlcea, cod 247530, România
Telefon: -
Mănăstire de călugări

Este situată la 37 km de Rm. Vâlcea


Mănăstirea Mamu

Hram: Sf. Nicolae
Stareţ: Pavelina Aurora Ioniţă
Adresa:
com. Lungeşti, jud. Vâlcea, cod 247327, România
Telefon: -
 

Este situată la 70 km de Rm. Vâlcea


Mănăstirea Boia

Hram: Acoperământul Maicii Domnului
Stareţ: Ieroslavia Popescu
Adresa:
sat Grebleşti,
com. Câineni, jud. Vâlcea, cod 247088, România
Telefon: -
 

Este situată la 61 km de Rm. Vâlcea


Mănăstirea Sărăcineşti

Hram: Adormirea Maicii Domnului
Stareţ: Anastasia Felicia Honciu
Adresa:
sat Valea Cheii,
com. Cheia, jud. Vâlcea, cod 247474, România
Telefon: -
 

Este situată la 11 km de Rm. Vâlcea


Mănăstirea Surpatele

Hram: Sfânta Treime
Stareţ: Teda Bădescu
Adresa:
sat Surpatele,
com. Frânceşti, jud. Vâlcea, cod 247203, România
Telefon: -
 

Este situată la 31 km de Rm. VâlceaSchitul Pahomie

Hram: Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul
Stareţ: Ieronim Tamaş
Adresa:
loc. Băile Olăneşti, jud. Vâlcea, cod 245300, România
Telefon: -
Schit de călugări

Este situată la 30 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Pătrunsa

Hram: Sf. Cuv. Parascheva
Stareţ: Varsanufie Gherghel
Adresa:
loc. Bărbăteşti, jud. Vâlcea, cod 247025, România
Telefon: -
Schit de călugări

Este situată la 42 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Troianu

Hram: Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul
Stareţ: Sava Pleşa
Adresa:
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 240000, România
Telefon: -
Schit de călugări

Este situată în Rm. Vâlcea, în sudul oraşului.


Schitul Bradu

Hram: Sf. Ioan Botezătorul
Stareţ: Arsenia Maxim
Adresa:
sat Gurguiata, loc. Olăneşti, jud. Vâlcea, cod 245303, România
Telefon: -
Schit de maici

Este situat la 23 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Păpuşa

Hram: Sf. Grigorie Decapolitul
Stareţ: Mihaela Tamaş
Adresa:
sat Bistriţa, com. Costeşti, jud. Vâlcea, cod 247117, România
Telefon: -
 

Este situat la 30 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Ostrov

Hram: Naşterea Maicii Domnului
Stareţ: Mariami Mura Tunza
Adresa:
loc. Călimăneşti, jud. Vâlcea, cod 245600, România
Telefon: -
Schit de maici

Este situat la 18 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Dobruşa

Hram: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Stareţ: Ioanichie Mânzală
Adresa:
sat Dobruşa, com. Zlătărei, jud. Vâlcea, cod 247687, România
Telefon: -
 

Este situat la cca 60 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Jgheaburi

Hram: Naşterea Maicii Domnului
Stareţ: Heruvima Brezan
Adresa:
com. Stoenesti, jud. Vâlcea, cod 247636, România
Telefon: -
Schit de maici

Este situată la 28 km de Rm. Vâlcea.


Schitul Lacul Frumos

Hram: Sf. Arh. Mihail şi Gavriil
Stareţ: Galaction Gavriil Zelig
Adresa:
sat
Pleaşa, com. Vlădeşti, jud. Vâlcea, cod 247742, România
Telefon: -
 

Este situată la 11 km de Rm. Vâlcea.

Sursa: www.arhiram.ro